Metro i Praha

Metroen består av følgende linjer:

Linje A (grønn) Linje A går fra øst til vest fra Skalka til Dejvická. På Mustek stasjon, som ligger nederst på Wenceslas torg, er det overgangsmulighet til linje B.

Linje B (gul) Linje B går fra øst til vest fra Cerný most til Zlicín. På Mustek stasjon er det overgangsmulighet til linje A og på Florenc til linje C. Florenc er også hovedbusstasjonen i Praha.

Linje C (rød) Linje C går fra nord til sør fra Ládví til Háje. På Muzeum, som ligger øvert på Wenceslas torg, er det overgangsmuligghet til linje A, og på Florenc til linje B.
Antall ruter: 3, etter bokstavene A-B-C
Opererer mellom klokken 0500 og 2400
Avgang hvert 2-3 minutt på det travleste på arbeidsdager
Nettverket er ca 50km langt
Det er 51 holdeplasser (3 med muligheter for overgang)
Årlig antall passasjerer: 423 millioner
Buss
Daglig avganger mellom 0430 og 2400
Avgang hvert 5-15 minutt om morgenen og ettermiddagen.
Nattlige avganger er mellom 2430 og 0430
Nattrutene: nummer 501-512
Nettverket er 812,35 km langt
Totalt antall ruter: 196 daglige ruter og 12 nattlige ruter
Antall stopp: 2467
Antall busser på dagtid: 968
Antall passasjerer årlig: 311 millioner

Oversiktskart over Metroen:

Kart over Metro i Praha
Kart over Metro i Praha